Privacy

Het gebruik van uw gegevens
Vzw De Bakermat gaat zorgvuldig om met de gegevens die u meedeelt en respecteert hierbij de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) en de Belgische Privacywetgeving.

Wie is verantwoordelijk voor verwerking van uw persoonlijke gegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Vzw De Bakermat
Tervuursevest 242C
3000 Leuven.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Vzw De Bakermat verwerkt enkel gegevens die ter zake doen en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

– Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, geboortedatum, enz.);
– Persoonlijke identificatiegegevens van kinderen (naam, voornaam, adres, geboortedatum, …)
– Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres);
– Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
– Inhoud (de tekst of andere inhoud van een verstuurde fiche, e-mail, brief of andere communicatiemiddelen)
– Medische en verloskundige gegevens
– Behandelende artsen

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Indien u uw gegevens invult in het contactformulier, zullen wij deze gebruiken om u terug te contacteren en te antwoorden op uw vraag.

Indien u zich inschrijft voor een van onze workshops, zullen wij uw gegevens gebruiken om een dossier aan te maken en u alle informatie toe te sturen over de workshop. Dit gebeurt meestal via e-mail, maar in sommige gevallen is het ook mogelijk dat we u telefonisch contacteren.

Indien u deelneemt aan een prenatale workshop (Nederlandstalig of Engelstalig) of een borstvoedingsworkshop worden uw gegevens gedeeld met uw mutualiteit in verband met de 3de betalersregeling.

Indien u van ons medische en verloskundige zorg krijgt, verwerken wij uw gegevens (administratieve, persoonlijke, medische en verloskundige gegevens) om deze zorg optimaal te verlenen en om onze wettelijke verplichtingen te vervullen.

Indien u zich inschrijft voor een van onze webinars, vormingen, lezingen of evenementen, zullen wij uw gegevens gebruiken om uw inschrijving te verwerken.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Worden uw gegevens met anderen gedeeld?
Uw gegevens worden verstrekt aan de medewerkers van vzw De Bakermat en door hen verwerkt in het kader van hun taakuitoefening en in overstemming met de bovenstaande doeleinden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien zulks noodzakelijk is voor uitvoering van de bovenstaande doeleinden, indien zulks noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift of indien u ons hier u toestemming voor heeft gegeven.

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met andere partijen (verwerkers) worden er afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de bovenstaande vooropgestelde doelen na te steven en/of zolang we bij wet verplicht zijn de persoonsgegevens langer te bewaren.
Daarna zullen uw gegevens verwijderd worden uit onze databank of worden geanonimiseerd.

Wat zijn uw rechten?
U heeft de volgende rechten m.b.t. uw persoonsgegevens:
– Recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom vzw De Bakermat die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden.
– Recht op inzage: U heeft het recht de persoonsgegevens die van u worden verwerkt in te kijken.
– Recht op rectificatie en aanvulling: Indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens.
– Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om te vragen minder gegevens te laten verwerken.
– Recht om vergeten te worden: In gevallen waar u de toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
– Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: U heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen.
– Recht op bezwaar: Indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten.

Om gebruik te maken van uw rechten kan u een verzoek indienen. Vzw De Bakermat heeft één maand de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. In bepaalde en uitzonderlijke gevallen kunnen wij weigeren om gehoor te geven aan uw verzoek. Dit kan bijvoorbeeld wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is of wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren.

Vragen of klachten?
Heeft u nog een vraag over deze privacy verklaring, heeft u een klacht of wilt u van bovenstaande rechten gebruik maken, neem dan contact op met Bakermat vzw via mail op info@bakermat.be.

Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door vzw De Bakermat, en komen we er samen niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be/), dit is de dienst van de overheid op het gebied van privacy bescherming.

Het gebruik van cookies
We gebruiken cookies van derde partijen (Google Analytics) om bij te houden hoe u onze website gebruikt; bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt en hoe lang u op de pagina blijft. Dit helpt ons om beter te begrijpen hoe bezoekers onze site kunnen vinden en gebruiken en stelt ons in staat betere campagnes op te zetten.
U kunt voorkomen dat cookies in uw browserinstellingen worden geplaatst, al kan dit wel invloed hebben op de functionaliteit van websites die u bezoekt. Cookies op onze website zijn niet essentieel, maar kunnen uw ervaring verbeteren.
Wenst u de cookies in uw browser te verwijderen? Volg dan deze richtlijnen.

Deze website maakt gebruik van cookies om statistieken bij te houden via Google Analytics. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je hiermee akkoord. Meer informatie hierover vind je in onze Privacy Statement.
Accepteren
Afwijzen
Privacy Policy