Group Care voor kwetsbare zwangeren

Begeleiding en opvolging tijdens de zwangerschap is van groot belang. Samen met het ziekenhuis Heilig Hart Leuven legt De Bakermat de focus op perinatale begeleiding van kwetsbare zwangere vrouwen.

In kader van het Group Care 1000 project worden er groepssessies georganiseerd om zwangeren medisch, psychosociaal en praktisch te ondersteunen tijdens deze bijzondere periode. De huisarts en gynaecoloog blijven van belang bij de zwangerschapsopvolging.

Prenatale groepszorg heeft een positief effect op zwangerschapsuitkomsten, kennis en voorbereiding op bevalling en ouderschap. De zwangeren delen ervaringen en doen heel wat informatie op. Het versterkt dan ook het (zelf)vertrouwen van deze kwetsbare groep vrouwen.

Tijdens de zwangerschap zullen de zwangeren – met een overeenkomstige zwangerschapsduur – zes keer samenkomen. Ook na de bevalling staat er één groepssessie op de planning. De sessies vinden steeds plaats onder begeleiding van twee vroedvrouwen van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven en Expertisecentrum De Bakermat.

Aanmeldingen van zwangeren voor de groepssessies mogen van in het prille begin van de zwangerschap doorgegeven worden. De twee uur durende sessies zullen doorgaan in het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven.

Bij vragen of meer informatie kan je terecht bij De Bakermat via 016/20.77.40, Heilig Hart Leuven via 016/20.96.62 of via email: team.groupcare@hhleuven.be.

Wil jij een cliënte aanmelden voor de groepssessies? Dat kan via het aanmeldingsformulier op hhleuven.be/group-care.