Geïntegreerde pre- en postnatale zorg

De Bakermat coördineert de geïntegreerde pre- en postnatale samenwerking in de regio Oost-Brabant (Leuven-Tienen-Diest). Dit is een intensief partnership tussen ziekenhuizen, huisartsen, vroedvrouwenpraktijken, kraamzorgorganisaties, Kind en Gezin en vele andere partners.

Informatie voor ouders

Van bij het begin van je zwangerschap staat een team van zorgverleners voor je klaar: je vroedvrouw, je kraamverzorgende, je huisarts, je gynaecoloog, het ziekenhuis waar je zal bevallen, je pediater en Kind en Gezin. Samen zorgen we voor een goede opvolging en ondersteuning van jezelf en je baby, tijdens de zwangerschap en in de kraamperiode.

 

Informatie voor zorgverstrekkers

Alle zorgactoren in regio Oost-Brabant werken nauw samen rond de zwangerschapsopvolging en de zorg na de geboorte, met respect voor de keuze en op maat van elke zwangere.

Hiervoor hanteren we een geïntegreerd zorgpad, dat continu geüpdatet wordt volgens de laatste wetenschappelijke aanbevelingen, richtlijnen en onderlinge afspraken. De meest recente versie van het geïntegreerd perinataal zorgpad bij laag-risico-zwangerschap kan je hier downloaden.