(On)bezorgd zwanger

(On) bezorgd zwanger is een project dat De Bakermat gerealiseerd heeft met de steun van de Koning Boudewijnstichting voor doelgerichte zorg.

Doelgerichte zorg? 

Zorg waarbij de levensdoelen en prioriteiten van de persoon centraal staan, vergt een evenwaardige relatie met de hulpverlener. Niet lopen in te vullen wat jij als zorgverlener denkt dat de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood nodig heeft, maar telkens in gesprek gaan: wat vind jij belangrijk; werkt dit voor jou? Dat genereert betekenisvolle zorg en steun op maat. Dialoog en persoonsgericht werken zijn daarbij essentiële ingrediënten.

 (On)bezorgd zwanger? 

Bij De Bakermat ontwikkelden we een bezorgdhedenvragenlijst, met de steun van het team van Professor Peter Rober (UPC KU Leuven). Deze tool is er om van bij het begin van de zwangerschap doelgericht te kunnen werken rond persoonlijke bezorgdheden van aanstaande ouders. Deze tool is aanvullend op de standaard geïntegreerde prenatale zorg die vroedvrouwen bieden. Het gaat over een bezorgdhedenvragenlijst die door de beide ouders ingevuld wordt, met als doel de prenatale zorg nog gerichter en meer op maat vorm te geven. 

Waarom? 

Een zwangerschap is een ‘window of opportunity‘ waarin we aanstaande en jonge ouders willen aanmoedigen en ondersteunen om bezorgdheden te delen en te bespreken. 

De vroedvrouwen actief binnen het team van De Bakermat hebben de wens zo veel mogelijk op maat te werken binnen hun prenatale consultaties. Echter in de praktijk ervaren zij dikwijls dat het naar voren brengen van persoonlijke bezorgdheden en de context ervan niet evident is en er daardoor soms mogelijkheden tot gerichte zorg en informatie gemist worden. Bovendien wordt er, indien er bezorgdheden naar boven komen, geen onderscheid gemaakt tussen de verschillen in bezorgdheden tussen partners. Een belangrijke reden hiervoor was het ontbreken van de nodige tools om dit op systematische wijze te doen. Met de bezorgdhedenvragenlijst hebben ze een goed zicht op de bezorgdheden van beide ouders en gaan ze hiermee aan de slag gedurende het hele prenatale traject. 

Meer weten? Interesse om hiermee ook aan de slag te gaan? 

Contacteer ons! expertisecentrum@debakermat.be

Meer informatie

Handleiding ‘Werken met de bezorgdhedenvragenlijst.’

Vroedvrouw Lotte aan het woord.