Open brief aan Minister Beke

Wie het schoentje past, trekke het aan

Samen met vele andere social profit organisaties zijn we bij vzw De Bakermat en onze 5 collega Expertisecentra Kraamzorg (ECK’s) getroffen door uw 6 % besparing. Meer dan een maand geleden stuurden wij u een brief met uitleg waarom geen extra kostenefficiëntie meer mogelijk is. Een kei kan men immers niet stropen. In 2014 kwam de kaasschaaf overigens ook al eens langs, met dank aan minister Vandeurzen. Wij kregen echter geen enkele reactie van uw kabinet. Wij vroegen een onderhoud. Radiostilte.

Enkele Vlaamse parlementsleden ondervroegen u hierover onlangs in de Commissie Welzijn. U draaide rond de pot. U hebt het over zorgraden, regionale zorgplatforms, zorgstrategische plannen, ziekenhuisnetwerken en nog maar eens pilootprojecten om de kwaliteit van de ECK’s te borgen. Alsof de Expertisecentra Kraamzorg piepkuikens zijn i.p.v. voortrekkers in de eerstelijnszorg, waarvan sommigen met 35 jaar ervaring op hun teller.

Misschien bent u van mening dat de ECK’s net zo goed kunnen afgeschaft of ingekanteld worden in een zoveelste nieuwe logge overlegstructuur omdat ze met hun -ondertussen verschrompeld- subsidiebudget toch niks wezenlijks meer bij te dragen hebben?

Het tegendeel is waar. Er zijn juist meer middelen nodig. Laat mij dit verduidelijken door twee misverstanden op te helderen.

Misverstand 1: “Een Expertisecentrum Kraamzorg kan snoeien in haar structuren en overhead”

Dit is meer dan een misverstand. Om efficiëntiewinsten te boeken heb je al een zekere schaalgrootte nodig. De ECK’s hebben elk gemiddeld 1 stafmedewerker met wat luttele werkingskosten ten belope van een forfaitair subsidiebedrag van 85.000 € per jaar. Hiertegenover staat een bijzonder ruime opdracht. De centra moeten aanstaande ouders informeren en sensibiliseren rond zwangerschap, bevalling, kraamtijd, borstvoeding, verzorging en opvoeding, met extra aandacht voor kwetsbare gezinnen. Ze realiseren dit door in te spelen op het veranderende perinatale werkveld, beleidsaanbevelingen te formuleren én relevante zorgpartners met mekaar te verbinden. Dit alles in nauwe samenwerking met de Huizen van het Kind.

Concreet zorgt elk ECK in haar regio voor afstemming en samenwerking bij de zorgaanbieders: tussen ziekenhuizen en eerstelijn en tussen gynaecologen, pediaters, huisartsen en vroedvrouwen. Zo is het ECK De Bakermat o.a. coördinator van het federale KIK project (Kort In Kraamkliniek) waarin UZ Leuven, HHart Tienen en HHart Leuven partner zijn. Niet alleen de brug naar deze drie materniteiten maar ook het professionaliseren van de vroedvrouwenpraktijken in de thuiszorg en het valideren van de rol van de huisarts is hiermee verzekerd. Deze zorgcoördinatie heeft rechtstreeks impact op de kwaliteit van de zorg voor ruim 4.000 mama’s die jaarlijks in deze regio bevallen. De Bakermat informeert en sensibiliseert al deze jonge gezinnen, en verzekert een naadloze overgang voor de hulp aan huis via het ontwikkelde zorgpad en via een samenwerkingsovereenkomst met vroedvrouwenpraktijken en kraamzorgorganisaties. Conclusie: de besparing va, 6% heeft wel degelijk gevolgen voor de basiszorg aan aanstaande ouders. En niet in het minst voor de meest kwetsbare gezinnen.

Misverstand 2: “De zorg door vroedvrouwen is uitsluitend federale bevoegdheid”

Fout. Wie deze stelling beaamt, is gebuisd voor de cursus staatshervorming. Het organiseren van de zorg is per definitie een deelstaatbevoegdheid. Het RIZIV staat in voor de vergoeding per prestatie van individuele zorgverstrekkers en dit hoofdzakelijk op curatief vlak. En ja, ook daar is nog een grote marge tot optimalisering en kostenefficiëntie: van het terugdringen van overconsumptie tot het meer forfaitair vergoeden van zorgtrajecten. Maar wat betreft preventie, organisatie van zorg, klinische en welzijnsaspecten integreren in een zorgmodel, mentaal welbevinden, en vooral coördineren van zorg, moet ook u het schoentje aantrekken. Het is uw bevoegdheid. De Bakermat is in deze uw bondgenoot; uw partner in crime. U kan ons verder doodknijpen of net als hefboom gebruiken voor uw beleid. Aan u de keuze.

De recente KCE studie over de geïntegreerde organisatie van de prenatale zorg ziet trouwens een grotere rol weggelegd voor de vroedvrouw, met meer persoonlijk prenataal advies en de klemtoon op voorbereiding op geboorte en ouderschap.

De aanbevelingen dat kwetsbare aanstaande mama’s vroeger gedetecteerd en ondersteund moeten worden, dat er een perinatale zorgcoördinator moet aangeduid worden, dat er een naadloze transitie moet zijn van pre naar post en van gespecialiseerde zorg naar basiszorg, zijn eveneens op het lijf van vroedvrouwen geschreven.

Hoeveel is een goede start van het leven waard?

Minister Beke, hoe rijmt u uw belofte om de komende jaren 10 miljoen extra te investeren in preventie, terwijl u organisaties die hun sporen juist daarin verdienen op droog zaad zet? Al lijkt €5.000 per jaar een minuscule besparing, het betekent wel elk ECK voor 3 weken op non-actief zetten in 2020.

En hoe rijmt u uw besparing met de resultaten en de aanbevelingen van de KCE studie over de organisatie van de antenatale zorg?

Het KCE rapport stelt dat ouders onvoldoende geïnformeerd zijn, kwetsbare zwangeren door de mazen van het net vallen, en er grote geografische verschillen zijn in de kwaliteit van het zorgaanbod in ons land.

De KCE studie legt de vinger op drie majeure bevindingen: het gebrek aan zorgcoördinatie, het gebrek aan samenwerking tussen en binnen de echelons, en -als gevolg daarvan- het gebrek aan een geïntegreerde visie in ons land rond prenatale zorg.

Minister Beke, wij reiken u de hand. Voor het aanpakken van al deze problemen bent u aan het juiste adres bij ECK De Bakermat en onze collega’s. Maar dan bij voorkeur met een ander instrumentarium dan kaasschaaf en hakbijl.

We zijn overtuigd dat deze schoen niet wringt maar u juist past!

En indien u (toch) een (schoen)trekker nodig hebt, dan willen wij die erg graag voor u zijn.

Anne Dedry
Vzw De Bakermat
Oprichtster en afgevaardigd bestuurder

Workshopkalender

No event found!

Afspraak maken?

Bel 016 20 77 40
of
Deze website maakt gebruik van cookies om statistieken bij te houden via Google Analytics. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je hiermee akkoord. Meer informatie hierover vind je in onze Privacy Statement.
Accepteren
Afwijzen
Privacy Policy